کیا,ریو 5

سال 2016

اتوماتیک - موتور 1400 - تحویل 30 رو...

105,027,300 تومان

به روز رسانی شده 6 روز پیش

بررسى اطلاعات فنى اين مدل