یک هفته ضبط تلفن همراه؛ جریمه ای سنگین برای رانندگان حواس پرت

یک هفته ضبط تلفن همراه؛ جریمه ای سنگین برای رانندگان حواس پرت

19 بازدید
دسته بندی :

بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط شرکت AA در رابطه با جرایم استفاده از تلفن همراه در میان 20,000 راننده صورت گرفته است، حدود 80 درصد رانندگان اینطور فکر میکنند که ضبط و از بین بردن تلفن همراه متخلفان توسط پلیس جریمه کارآمد تری نسبت به جرایم نقدی میباشد.
تا قبل از ماه مارچ سال 2017 میلادی جریمه استفاده از تلفن همراه پشت فرمان علاوه بر مبلغ 100 یورویی با 3 امتیاز منفی در گواهینامه رانندگان همراه بود اما پس از تاریخ یاد شده دولت برای تاثیرگذاری بیشتر جریمه آن را به دو برابر و 6 امتیاز منفی تغییر داد و بر اساس این قوانین جدید گواهی نامه رانندگانی که کمتر از 2 سال تجربه رانندگی دارند به عنوان جریمه استفاده از موبایل از آنها گرفته میشود.
طبق نتایج بدست آمده توسط AA افزایش جریمه سبب کم شدن نیمی از آمار تخلفات شده است اما به نظر افراد شرکت کننده در طی نظر سنجی انجام شده، ضبط تلفن همراه متخلفین تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. 3 نفر از میان 5 پاسخ دهنده نظرشان این بوده است که بهتر است تلفن همراه افراد حدود 1 هفته توقیف شود و از دیدگاه تعدادی از پاسخ دهندگان ارسال پیام توسط پلیس به مخاطبین تلفن همراه توقیف شده، نسبت به جرایم نقدی مفید تر خواهد بود.
مدیر شرکت AA در رابطه با این تحقیقات بیان کرد : « بر مبنای نتایج بدست آمده مشخص است که از دیدگاه مردم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی غیر قابل قبول است و باید با جرایمی به این پدیده واکنش نشان داده شود. پلیس میتواند خودروهایی بدون بیمه را توقیف کند و بر اساس همین مردم فکر میکند که پلیس میتواند برای توقیف تلفن های همراه هم اقداماتی انجام دهد. تلفن های همراه برای بسیاری از مردم ضروری است و جالب است بدانید احتمال تصادف با خودرو در حین استفاده از تلفن همراه 2 برابر احتمال تصادف به علت نوشیدن الکل محاسبه شده است. پیشنهاد ما این است که افراد در خودروی خود جعبه ای برای تلفن همراه قرار دهند و با استفاده از آن برای مدتی تلفن همراه خود را به فراموشی بسپارند. »

اخبار بیشتر