اعلام بهای فروش خودروهای تولید داخل

اعلام بهای فروش خودروهای تولید داخل

20 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

سیدکامل تقوی نژاد در بخشنامه‌ای به رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، مدیرکل امور مالیاتی مودیان بزرگ و مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها موضوع «اعلام بهای فروش انواع خودرو‌های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو‌های وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳» را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ف بدینوسیله لوح فشرده حاوی بهای فروش انواع خودرو‌های تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو‌های وارداتی که مبنای محاسبات مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت قرار میگیرد.

۱-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو‌های تولید داخل. ۲-مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودرو‌های وارداتی.

۳-بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودرو‌های تولید داخل.

۴-مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهی وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۹۸ برای خودرو‌های تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۹ میلادی برای خودرو‌های وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴.۸.۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودرو‌های سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودرو‌های خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل: جرثقیل، بالابر، پونکر میکسر و ... بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودرو‌های مربوطه با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون صدرالاشاره قیمت فروش انواع خودرو‌های تولیدی یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو‌های وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

همچنین از آنجاییکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جدول ۳ و ۴ (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول ۱ و ۲ (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو‌هایی که مدل سال آن‌ها در جداول ۱ و ۲ فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

اخبار بیشتر