کاهش مصرف سوخت ظرف 2 سال؛ التیماتوم تازه به ایران خودرو و سایپا

کاهش مصرف سوخت ظرف 2 سال؛ التیماتوم تازه به ایران خودرو و سایپا

19 بازدید
دسته بندی :

محسن دلاویز مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در مراسم تحویل دوهزار و دویست و بیست و دومین کشنده اسکانیا در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعلام کرد: مرحله جدید برچسب انرژیِ مصرف سوخت 2 سال دیگر آغار می‌شود و در این طرح سخت گیری های بیشتری برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی صورت گرفته است. همچنین بر اساس ماده 12 طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور با نوسازی 65 هزار وسایل نقلیه سنگین می‌توان 9.2 میلیارد لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی کرد.
وی گفت: با توجه به پایین بودن سرانه مالکیت خودرو در کشور که به ازای هر هزار نفر 200 دستگاه بوده، اما در کشور به دلیل سوخت ارزان ومصرف بالای خودروهای داخلی مصرف سوخت بسیار بالا است. وی ادامه داد: ازمجموع 16.1 میلیون خودرویی که در کشور تردد می‌کنند بیش از یک میلیون آن فرسوده هستند که بیش از 300 هزار دستگاه آن را وسایل نقلیه سنگین و تجاری تشکیل می‌دهند.
وی افزود: خودروی نیسان آبی مصرف بسیار بالایی دارد که به ازای هر 100 کیلومتر 20 لیتر مصرف می‌کند و اگر وزارت نفت می‌توانست تمام این خودرو رو خریداری کند هم مصرف سوخت و هم تلفات جاده ای در کشور کاهش می‌یافت.
دلاویز در پایان با بیان اینکه موضوع کاهش مصرف انرژی یک همکاری و هماهنگی فرادستگاهی می‌طلبد و وزارت نفت به تنهایی قادر به اجرای آن نیست، افزود: متوسط مصرف سوخت در کشور 7.8 لیتر است و این در حالی است که میانگین جهانی 5.5 لیتر بوده و هدفگذاری آن در سال 2020 رسیدن به 4.1 لیتر است.

اخبار بیشتر