فراخوان مرسدس بنز GT و GT S، شروعی نه چندان جالب برای سوپر اسپرت های مرسدس

فراخوان مرسدس بنز GT و GT S، شروعی نه چندان جالب برای سوپر اسپرت های مرسدس

17 بازدید
دسته بندی :

بنابر اطلاعات منتشر شده، گویا مدل های سوپر اسپرت مرسدس شامل مرسدس بنز GT و GT S دارای ایراداتی در صندلی های جلو هستند و همین موضوع موجب شده تا این شرکت فراخوانی را برای این خودروها منتشر کند.
در ابتدا ممکن است این مشکل جدی به نظر نرسد، اما باید بدانید سیستم هوشمند کیسه هوای این دو مدل خودرو، بسته به اینکه صندلی کودک بر روی صندلی جلو قرار گرفته یا نگرفته تنظیم می شود. بروز مشکل در سیستم طبقه بندی صندلی جلو به این معنی است که ممکن است صندلی کودک، صندلی بزرگسال تشخیص داده شده و صندلی بزرگسال، صندلی کودک تشخیص داد شود. در صورتی که این مشکل در خودرو بروز پیدا کرده و تصادفی رخ دهد، احتمال آسیب دیدن سرنشین جلو، چه کودک و چه بزرگسال بسیار جدی خواهد بود.

اخبار بیشتر