جزییات ابلاغیه میزان مالیات انواع خودرو

جزییات ابلاغیه میزان مالیات انواع خودرو

12 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

از آنجا که بر اساس مفاد بند (4) ماده 47 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1392.04.31، انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث مشمول مالیات بر ارث می باشد، ‌ بدین وسیله مقرر می دارد:

بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی که هر سال در اجرای تبصره (6 ) ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان متبوع اعلام می گردد، به عنوان بهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات بند (4) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم نیز ملاک عمل خواهد بود.

اخبار بیشتر