فراخوان پارس خودرو برای مشتریان خودروهای رنو + جزئیات

فراخوان پارس خودرو برای مشتریان خودروهای رنو + جزئیات

8 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

 

پیشنهاد های قابل اجرا برای محصولات رنو:

الف: طرح پیشنهادی "انصراف"

ب: طرح پیشنهادی" تبدیل مدل خودرو"

ج: طرح پیشنهادی "الحاقیه قرارداد"

د: طرح پیشنهادی "خرید انصرافی"

 در بند الف مشتریان در صورت تمایل می‌توانند نسبت به انصراف خود اقدام کنند. در این روش به منظور جلب رضایت حداکثری این گروه از مشتریان سود انصراف با نرخ 45 درصد از زمان ثبت نام اولیه خودرو محاسبه خواهد شد و پس از انصراف کامل ثبت نام فروش فوری دستگاه خودرو از محصولات قابل عرضه شرکت سایپا با قیمت قبل تیرماه 97 با قابلیت خرید انصرافی برای مشتری فراهم می کرد. البته در صورتی که مشتریان تمایل به استفاده از روش فروش فوری نداشته باشند مبلغ پیش پرداخت به انضمام سود انصراف 45 درصد طی 30 روز هم به ایشان مسترد خواهد شد.

 

 

اخبار بیشتر