آغاز فروش فوری محصولات سایپا

آغاز فروش فوری محصولات سایپا

56 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

این شرکت اعلام کرده است در طول فرآیند ثبت نام بایستی مجموعه ای از اطلاعات شخصی شامل اطلاعات شناسنامه ای، کدپستی، اطلاعات مربوط به آدرس
، اطلاعات تماس و اطلاعات کارت بانکی را در فیلدهای مورد نظر وارد کند.


بر این اساس خودرو تیبا 4٢ میلیون 4٣ هزار تومان، سایپا ١٣١ به قیمت ٣٧ میلیون ٣٨١هزار تومان، سایپا ١5١ به قیمت 4۰ میلیون ٢١٣ هزار تومان، سایپا ١١١ به قیمت٣٩ میلیون و ٣٨١ هزار تومان، ساینا به قیمت 5٣ میلیون ٢4٣ هزار تومان و هم خودرو کوییک 5٩ میلیون تومان فروخته میشود

اخبار بیشتر