آغاز فروش فوری محصولات سایپا

آغاز فروش فوری محصولات سایپا

36 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

این شرکت اعلام کرده است در طول فرآیند ثبت نام بایستی مجموعه ای از اطلاعات شخصی شامل اطلاعات شناسنامه ای، کدپستی، اطلاعات مربوط به آدرس ، اطلاعات تماس و اطلاعات کارت بانکی را در فیلدهای مورد نظر وارد کند.
بر این اساس خودرو تیبا 42میلیون 43 هزار تومان،  سایپا 131 به قیمت 37میلیون 381 هزار تومان،  سایپا 151 به قیمت 40 میلیون 213 هزار تومان،

سایپا 111 به قیمت39  میلیون و 681 هزار تومان،  ساینا به قیمت 53 میلیون243  هزار تومان و هم خودروکوییک 59 میلیون تومان فروخته می شود.

اخبار بیشتر