دناپلاس ایران در نمایشگاه فناوری های نوین مجمع اقتصادی خزر

دناپلاس ایران در نمایشگاه فناوری های نوین مجمع اقتصادی خزر

2 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

به گزارش خبر فوری، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به همراه رئیس جمهور ترکمنستان و نخست وزیران کشور های روسیه ، قزاقستان ، آذر بایجان از خودروی دنا پلاس ایران در نمایشگاه فناوری های نوین مجمع اقتصادی خزر بازدید کردند.
در این بازدید معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران شرکت کننده در نخستین مجمع اقتصادی خزر از آخرین ظرفیت ها ودستاوردهای فناورانه کشور های ساحلی خزر مطلع شدند.

منبع خبر : khabarfoori.com

اخبار بیشتر