بررسی فنی لامبورگینی سیان + مشخصات

بررسی فنی  لامبورگینی سیان + مشخصات

81 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

لامبورگینی اولین محصول هیبریدی تولیدی خود را رسماً بهصورت آنلاین معرفی کرده است. این گاو جدید سنت آگاتا که سیان (Sian) نام دارد، طراحی خیرهکننده و عملکرد چشمگیر خود را پیش از اولین نمایش عمومی در نمایشگاه فرانکفورت نشان داده است. این هایپرکار هیبریدی تکنولوژیهای جدید و عملکرد بینظیری را در حوزهٔ خودروهای هیبریدی ارائه میکند.

هرچند سیان بر اساس DNA طراحی لامبورگینی شکل گرفته است اما بهوضوح متعلق به دورهٔ جدیدی است. به گفتهٔ رئیس طراحی لامبورگینی آقای میتجا بورکرت، طراحی این خودرو از کانتاش الهام گرفته است اما سیان نمادی آیندهنگر است نه گذشتهنگر. این سوپراسپرتی برای یک دورهٔ جدید است اما هنوز هم روح و قلب یک لامبورگینی را حفظ کرده است. به جرأت میتوان گفت این خودرو بیشتر عناصر طراحی خود را از کانسپت ترزو میلنیو قرض گرفته است. البته هرچند سیان به چشمگیری کانسپت مذکور نیست اما با خطوط زاویهدار و تهاجمی و همینطور نسبتهای عالی، قطعاً خیرهکنندهترین محصولی است که تاکنون از سنت آگاتا بیرون آمده است.

طرح نمادین Y شکل لامبورگینی را میتوان در قسمتهای مختلف خودرو مثل دیلایتهای جلو، ورودیهای هوای جانبی و پوشش شیشهای پیشرانه مشاهده کرد درحالیکه روی کاپوت جلوی خودرو هم فرمی مشابه کانتاش کار شده است. در عقب سیان نیز از طرح ششضلعی استفاده شده که کاملاً شخصیت یک لامبورگینی اصیل را ایجاد کردهاند. این ششضلعیها شامل دو سر اگزوز و شش چراغ عقب میشود که از کانتاش الهام گرفتهاند. بال عقب نیز بهصورت یکپارچه با بدنه طراحی شده و صرفاً هنگام رانندگی از جای خود بیرون میآید

سیان بر اساس پلتفرم اونتادور ساخته شده و از همان پیشرانهٔ 6.5 لیتری V12 تنفس طبیعی اونتادور SVJ استفاده میکند اما این موتور به سوپاپهای جدیدی مجهز شده که از تیتانیوم ساخته شدهاند و حالا 785 اسب بخار قدرت تولید میکند. این بیشترین قدرتی است که تاکنون از یک پیشرانهٔ درونسوز ساخت لامبورگینی خارج شده است؛ اما علاوه بر این، در کنار نیروگاه سنتی V12 یک سیستم هیبریدی خفیف 48 ولت با یک موتور الکتریکی کوچک هم قرار گرفته که 34 اسب بخار قدرت دارد و مجموع خروجی سیستم را به 819 اسب بخار میرساند؛ بنابراین سیان به قویترین محصول تاریخ لامبورگینی تبدیل شده و این عنوان را از اونتادور SVJ گرفته است.

مهندسین ایتالیایی با بهرهگیری از نمادینترین پیشرانهٔ تاریخ لامبورگینی به همراه استفاده از تکنولوژی هیبریدی منحصربهفرد قصد داشتهاند پویایی عملکرد استثنایی یک سوپرکار تنفس طبیعی لامبورگینی را ارائه کرده و درعینحال نیاز آینده برای استفاده از نیروی الکتریسیته را هم برآورده کنند. سیان نهتنها نقطهٔ اوج موتورهای امروزی لامبورگینی را نشان میدهد بلکه سیستم هیبریدی منحصربهفرد جدیدی را هم ارائه کرده که بر تأمین بیشترین قدرت ممکن از طریق سبکترین راه تمرکز دارد.

موتور الکتریکی 48 ولت سیان درون گیربکس گنجانده شده است تا پاسخگویی فوری و عملکرد بهتری داشته باشد. به گفتهٔ لامبورگینی این برای اولین بار است که در یک سیستم هیبریدی ولتاژ پایین ارتباط مستقیم بین موتور الکتریکی و چرخها برقرار شده است. این موتور الکتریکی همچنین از حرکتهای سرعتپایین هم پشتیبانی میکند و سیان را قادر میسازد حرکت دندهعقب یا پارک کردن را صرفاً با استفاده از نیروی موتور الکتریکی انجام دهد. مدیرعامل لامبورگینی آقای استفان دومنیکالی در مورد این خودرو گفته است:

سیان اولین گام لامبورگینی به سمت الکتریکیسازی را نشان میدهد و توسعهٔ نسل آیندهٔ پیشرانهٔ V12 ما را تسریع میکند. نام Sian نیز در گویش بولونیس به معنای فلش یا صاعقه است و اولین الکتریکیسازی یک لامبورگینی تولیدی را نشان میدهد و ارتباط محکم ما با سرزمینی که در آن فعالیت میکنیم را تأیید میکند

یکی دیگر از نوآوریهای سیان در دنیای خودروهای هیبریدی واحد ذخیرهٔ انرژی آن است زیرا در این خودرو برای اولین بار در دنیا بجای استفاده از باطریهای لیتیوم یون از ابرخازن استفاده شده است. این ابرخازنها سه برابر قویتر از باطریهایی با همین وزن و سه برابر سبکتر از باطریهایی با همین قدرت هستند. این تکنولوژی که توسط لامبورگینی ابداع شده است، برای اولین بار در اونتادور ارائه شد اما بهگونهای توسعه پیدا کرده که بتواند تا 10 برابر نیرو را ذخیره کند. این ابرخازنها همچنین بهمنظور توزیع وزن بهینه، بین کابین و پیشرانه قرار گرفتهاند. سیستم هیبریدی سیان با موتور الکتریکی و ابرخازنها تنها 34 کیلوگرم وزن دارد و بنابراین از نسبت قدرت به وزن قابلتوجه یکبهیک برخوردار است.

سیان همچنین از سیستم احیای انرژی ترمزهای بسیار پیشرفتهای هم برخوردار است که توسط خود لامبورگینی توسعه پیدا کرده است. این سیستم به لطف رفتار متقارن ابرخازنها که برخلاف باطریهای لیتیوم یون با قدرت یکسانی قابلیت شارژ و تخلیه دارند، با هر بار ترمز گیری، ابرخازنها را بهطور کامل شارژ میکند و از سوی دیگر انرژی ذخیره شده نیز بهعنوان تقویتکنندهٔ قدرت فوراً در دسترس راننده قرار میگیرد و بنابراین هنگام شتاب گیری، گشتاور بهصورت فوری افزایش پیدا میکند. البته این نیرو تا سرعت 130 کیلومتر بر ساعت مورداستفاده قرار میگیرد زیرا بعد از آن موتور الکتریکی غیرفعال میشود.

این سیستم نوآورانه در کنار پیشرانهٔ V12 تنفس طبیعی و سیستم هیبریدی، شتاب فوقالعادهای را برای سیان فراهم میکند بهگونهای که به گفتهٔ لامبورگینی، این هایپرکار در کمتر از 2.8 ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر بر ساعت میرسد و توانایی دستیابی به حداکثر سرعت بیش از 350 کیلومتر بر ساعت را دارد؛ بنابراین سیان سریعترین و پرشتابترین محصول تاریخ لامبورگینی محسوب میشود.

علاوه بر این، شتاب در دندههای بالاتر نیز به میزان قابلتوجهی بهبود یافته و پیشرفت آن حتی بیشتر چشمگیر است. به گفتهٔ لامبورگینی، شتاب سیان در دندهٔ سه تا 10 درصد بهبود یافته و 0.2 ثانیه زودتر از اونتادور SVJ از سرعت 30 به 60 کیلومتر بر ساعت میرسد. در دندههای بالاتر نیز موتور الکتریکی شتاب را تا 20 درصد افزایش میدهد بهگونهای که این هایپرکار هیبریدی در رسیدن از سرعت 70 به 120 کیلومتر بر ساعت 1.2 ثانیه سریعتر از SVJ است. به لطف استفادهٔ گسترده از متریال سبکوزن، نسبت قدرت به وزن سیان نیز نسبت به اونتادور SVJ بهبود یافته است.

کل نیروی تولیدی قوای محرکهٔ هیبریدی سیان توسط یک گیربکس هفت سرعتهٔ اتوماتیک با تعویض دندهٔ تطبیقی بسته به حالت رانندگی به چرخها انتقال پیدا میکند. این ماشین همچنین از سامانهٔ چهارچرخ محرک با کنترل الکترونیکی و دیفرانسیل عقب قفل شوندهٔ مکانیکی هم برخوردار است. این سطح جدید از عملکرد در سیان به لطف سیستم هیبریدی با افزایش راحتی رانندگی همراه شده است زیرا لحظهٔ قطع گشتاور در هنگام تعویض دندهها که همیشه در موتورهای درونسوز سنتی احساس میشود، حالا در این خودرو با پُر شدن گشتاور توسط موتور الکتریکی از بین رفته است و راننده شتاب یکنواختی را احساس میکند.

نشان 63 روی بالههای کوسهای فیبر کربنی عقب سیان تعداد ساخت آنرا نشان میدهند زیرا بهافتخار سال تأسیس لامبورگینی تنها 63 دستگاه از این خودرو ساخته میشود که هماکنون تمامی آنها با قیمت پایهٔ 3.6 میلیون دلار فروخته شدهاند. خریداران میتوانند خودروی خود را از طریق برنامهٔ Ad Personam طبق سلیقهٔ خود سفارشیسازی و متمایز کنند.

منبع خبر : khabarfoori.com

اخبار بیشتر