اعطای مجوز واردات سالیانه ۵۰۰ دستگاه خودرو به کشور به مددجویان بهزیستی

اعطای مجوز واردات سالیانه ۵۰۰ دستگاه خودرو به کشور به مددجویان بهزیستی

130 بازدید
دسته بندی : اجتماعی,شهری و روستایی,اجتماعی,شهری و روستایی

محمد نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: چند ماه پیش سهمیهای برای جانبازان در نظر گرفته شده بود که به آنها اجازه میداد تا با تخفیف گمرکی خودروهای مناسب معلولان وارد کنند.

او افزود: با رایزنیهای سازمان بهزیستی توانستیم مجوز واردات سالیانه ۵۰۰ دستگاه خودرو را برای مددجویان سازمان دریافت کنیم.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس این مجوز مددجویان سازمان بهزیستی میتوانند تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای واردات خودرو معافیت گمرکی دریافت کنند.

نفریه بیان کرد: ما در حال رایزنی هستیم که سقف واردات خودرو و معافیت مالیاتی را برای مددجویان سازمان بهزیستی افزایش دهیم، اما در حال حاضر مجوز واردات سالیانه ۵۰۰ دستگاه خودرو تا سقف ۳۰ میلیون تومان معافیت گمرکی را برای مددجویان بهزیستی دریافت کردهایم.

او افزود: به محض فراهم شدن مقدمات کار، فراخوان ثبت نام را برای مددجویان بهزیستی اعلام خواهیم کرد و مددجویان میتوانند با ثبت نام در سامانه معرفی شده درخواست خود را اعلام کنند و افرادی که در اولویت هستند، میتوانند از این امکان استفاده کنند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: ما شاخصهای مورد نیاز برای واردات خودرو توسط مددجویان بهزیستی را به وزارت کار ارسال کردیم که به محض تأیید آنها، کار ثبت نام را آغاز خواهیم کرد.

منبع خبر : khabarfoori.com

اخبار بیشتر