تحويل تمام خودروهاي معوق سال 97 تا پايان ماه آینده

تحويل تمام خودروهاي معوق سال 97 تا پايان ماه آینده

94 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

قائممقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در امور فروش گفت: سايپا تمام خودروهاي معوق سال گذشته و تعهدات مرتبط با سال ۹۷ را تا پايان مهرماه به مشتريان تحويل خواهد داد.

مجيد باقري افزود: با توجه به تكميل و تجاريسازي تعداد زیادی از خودروهاي داراي كسري قطعات و همچنين اجراي موفقيتآميز طرح عبور مستقيم و توليد تمام محصولات سايپا بهصورت كامل، تا پايان مهرماه همه تعهدات مربوط به سال ۹۷، تحویل داده خواهد شد.

وي گفت: خودروهاي پرتيراژ قابل عرضه سايپا مشمول اين طرح خواهند بود و ثبتنامكنندگان محصولات خانواده رنو، برليانس و آريو که به دلیل بدعهدی و ترک ایران از سوی شرکای خارجی از خودروهای غیرقابل تولید هستند در صورت مشاركت در طرح تبديل، خودروهاي تبدیلی خود را تحویل میگیرند.

به گفته باقری در چندماه گذشته، بخشي از محصولات خانواده پرايد و تيبا بهدليل كمبود تعدادي از قطعات پيشرفته، بهصورت ناقص توليد ميشد كه اين روند با تلاش مدیریت ارشد سایپا در حال حاضر به روال عادي بازگشته و موجب تسريع در تحويل خودروها شده است.

وی ادامه داد: سايپا بهدليل جايگزيني هر يك از محصولات برند مشترك با دو يا سه محصول قابل عرضه خود، با افزايش تعهدات در خصوص تعداد خودروهاي تحويلي مواجه شد كه اين امر، زمينه طولاني شدن روند تحويل محصولات را ايجاد كرد.

قائممقام مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در امور فروش گفت: در حال حاضر بهطور همزمان، پاسخگويي به پيشفروشهاي مربوط به سال ۹۷، فروشفوري و فروشاعتباري سال ۹۸ و همچنين اجراي طرحهاي جايگزيني خودروهاي خارجي را در دستور كار داريم كه مشمول حجمِ زيادي از محصولات قابل عرضه در ردههاي مختلف است.

باقري افزود: پس از پايان تحويل خودروهاي معوقه سال ۹۷، پاسخگويي به تمام تعهدات سال جاري را نیز بهسرعت آغاز خواهيم كرد تا هم ميزان تقاضاي موجود را به تعادل برسانيم و هم زمينه تنظیم بازار را فراهم كنيم.

منبع خبر : khabarfoori.com

اخبار بیشتر