آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک

آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک

221 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در حال حاضر به طور کلی بیش از ۶۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرکها ماندهاند، اظهار کرد: روند ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکها مانند قبل بوده و تغییری در روند آن ایجاد نشده است. مهدی دادفر در گفتوگو با ایسنا افزود: در حال حاضر برای ۸۰۰ دستگاه گواهینامه گمرکی صادر شده، حدود ۱۷۰۰ دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و ۲۲۰۰ دستگاه خودرو قبض انبار دارند.

لازم به ذکر است ۲۷۰۰ دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی هستند که به طور کلی بیش از ۶۰۰۰ خودرو در گمرکها ماندهاند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: نامهنگاریهای مختلفی درباره ترخیص خودروهای مانده در گمرک انجام شده اما تاکنون نتیجهای نداشته است. استدلالی وجود دارد که گفته میشود مصوبه واردات خودروهای مانده در گمرک یک بار تمدید شده است، اما در چهار ماه نخست دستگاههای اجرایی نمیتوانستند آن را اجرا کنند. وی خاطرنشان کرد: هماهنگی لازم در آن زمان بین بخشهای مختلف وجود نداشت. به جرات میتوان گفت که مصوبه تنها دو ماه امکان اجرا داشت ولی امکان ترخیص ۱۴ هزار خودرو از گمرک در مدت زمان دو ماه تقریبا غیرممکن بوده است.

دادفر درباره موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد اظهار کرد: موضوع واردات خودرو از مناطق آزاد نیز اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه برای واردات خودرو تفاوتی میان این مناطق با سایر نقاط وجود ندارد. زمانی که مطلبی قابل حل نیست نگاهها را به سمت دیگر میکشانند. همین نکته درباره واردات خودروهای کارکرده نیز وجود دارد.

زمانی که نمونههای صفر را نمیتوانیم وارد کنیم، چگونه میتوان در مورد واردات خودروهای دست دوم صحبت و آن را عملی کرد؟ وی ادامه داد: در صورتی که خودرو کارکرده وارد شود، قیمتها تا نصف مبلغ خودروی صفرکیلومتر کاهش پیدا میکند. به طور کلی واردات خودروهای کارکرده عالی است اما افرادی که توانمندی انجام این کار را داشته باشند، وجود ندارند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان اظهار کرد: آنچه که در حال حاضر برای ما از همه چیز بیشتر حائز اهمیت است، ترخیص خودروهایی است که وارد شده اما به دلایل مختلف ترخیص نمیشوند. خودروهای موجود در گمرک اموال مردم است. البته لازم به ذکر است که تمامی خودروهایی که ترخیص شدهاند، بهدست مشتریان رسیده است.

منبع خبر : khabarfoori.com

اخبار بیشتر